مرتب سازی براساس:
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا ارزان چمستان

 • ۲۲۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۳۰
 • ۲
 • مازندران / چمستان
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا شهرکی در حسن آباد رویان

 • ۴۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۸۰
 • ۱
 • مازندران / رویان / حسن آباد
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا در شمال

 • ۳۸۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۳۸۰
 • ۲
 • مازندران / رویان / ونوش
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در نوشهر

 • ۴۵۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۰۰
 • ۱
 • مازندران / نوشهر / سیسنگان
۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا مستقل با ویو دریا و جنگل

 • ۱۲۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۴۵۰
 • ۳
 • مازندران / رویان
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در نوشهر

 • ۵۰۰
 • ۵
 • جنگلی
 • ۳۰۰
 • ۳
 • مازندران / نوشهر
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا جنگلی چمستان

 • ۵۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۰۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان / جوربند
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا سیسنگان

 • ۲۷۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۱۰
 • ۱
 • مازندران / نوشهر / سیسنگان
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا شمال

 • ۲۵۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۳۰
 • ۲
 • مازندران / چمستان
۷,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا مدرن در نوشهر

 • ۷۰۰
 • ۴
 • ساحلی
 • ۴۰۰
 • ۱
 • مازندران / نوشهر
۸,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا در شهرک دریابیشه

 • ۱۰۰۰
 • ۴
 • ساحلی
 • ۴۰۰
 • ۳
 • مازندران / نوشهر
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا رویان

 • ۲۷۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۲۰
 • ۳
 • مازندران / رویان
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا نوشهر

 • ۳۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۲۸۰
 • ۱
 • مازندران / نوشهر / انارور
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا چمستان

 • ۲۹۰
 • ۲
 • جنگلی
 • ۱۳۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان / آهودشت
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا باغ در نور

 • ۵۰۰
 • ۲
 • جنگلی
 • ۱۰۰
 • ۱
 • مازندران / نور
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا جنگلی در جاده دریا ایزدشهر

 • ۳۱۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۸۰
 • ۲
 • مازندران / چمستان / سنگینده
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ويلا باغ چمستان

 • ۷۵۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۰۰
 • ۳
 • مازندران / چمستان
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا شهرکی شمال

 • ۳۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۶۰
 • ۳
 • مازندران / چمستان
۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در چمستان

 • ۲۵۰
 • ۲
 • جنگلی
 • ۱۰۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان / عبدالده
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا شمال

 • ۱۰۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۵۵۰
 • ۴
 • مازندران / رویان / وازیوار
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا جاده جنگلی ایزدشهر

 • ۳۳۰
 • ۲
 • جنگلی
 • ۱۴۰
 • ۲
 • مازندران / ایزدشهر
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در نوشهر

 • ۶۳۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۳۱۵
 • ۲
 • مازندران / نوشهر
مشاهده همه املاک