مرتب سازی براساس:
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا ساحلی

 • ۲۴۰
 • ۳
 • ساحلی
 • ۲۴۰
 • ۲
 • مازندران / رویان
۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا شهرکی شمال

 • ۳۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۶۰
 • ۳
 • مازندران / چمستان
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا ارزان در شمال

 • ۳۰۰
 • ۲
 • جنگلی
 • ۱۲۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا شهرکی در نور

 • ۳۲۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۲۵۰
 • ۳
 • مازندران / نور / ایزخورده
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا سعادت آباد

 • ۳۵۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۲۰۰
 • ۳
 • مازندران / چمستان / سعادت آباد
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا در شمال

 • ۳۸۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۳۸۰
 • ۲
 • مازندران / رویان / ونوش
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در رویان

 • ۳۵۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۲۰
 • ۱
 • مازندران / رویان
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در امیرآباد چمستان

 • ۵۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۲۴۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان / امیرآباد
۳۵۰ تومان قیمت کل

خريد ويلا اقساطي

 • ۳۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۵۰
 • ۲
 • مازندران / چمستان / نصرت آباد
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا چمستان

 • ۴۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۹۰
 • ۲
 • مازندران / چمستان / سعادت آباد
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا استخردار نوشهر

 • ۹۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۶۰۰
 • ۲
 • مازندران / نوشهر / سیسنگان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا جاده جنگلی ایزدشهر

 • ۳۳۰
 • ۲
 • جنگلی
 • ۱۴۰
 • ۲
 • مازندران / ایزدشهر
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا چمستان

 • ۵۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۲۴۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا شمال

 • ۲۵۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۶۰
 • ۲
 • مازندران / چمستان
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا استخردار در رویان

 • ۵۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۴۲۰
 • ۲
 • مازندران / رویان
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ويلا باغ چمستان

 • ۷۵۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۰۰
 • ۳
 • مازندران / چمستان
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا شمال

 • ۲۶۵
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۳۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا شمال

 • ۲۵۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۳۰
 • ۲
 • مازندران / چمستان
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا شهرکی در حسن آباد رویان

 • ۴۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۸۰
 • ۱
 • مازندران / رویان / حسن آباد
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا چمستان

 • ۴۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۲۵۰
 • ۳
 • مازندران / چمستان / نعمت آباد
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در چیلک

 • ۲۵۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۱۰۰۰
 • ۴
 • مازندران / نوشهر / چیلک
۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا رویان

 • ۲۸۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۲۰
 • ۲
 • مازندران / رویان
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا سیسنگان

 • ۲۷۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۱۰
 • ۱
 • مازندران / نوشهر / سیسنگان
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا استخردار

 • ۴۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۶۰
 • ۱
 • مازندران / نور / ایزخورده
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در نوشهر

 • ۵۰۰
 • ۵
 • جنگلی
 • ۳۰۰
 • ۳
 • مازندران / نوشهر
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا استخردار در شمال

 • ۹۰۰
 • ۳
 • ساحلی
 • ۵۰۰
 • ۳
 • مازندران / رویان / سیاهرود
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در شمال

 • ۳۳۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۲۳۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا ارزان در چمستان

 • ۳۰۰
 • ۲
 • جنگلی
 • ۱۴۰
 • ۰
 • مازندران / چمستان / آهودشت
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در رویان

 • ۶۰۰
 • ۲
 • جنگلی
 • ۱۵۰
 • ۲
 • مازندران / نوشهر / چلندر
مشاهده همه املاک