مرتب سازی براساس:
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا شمال

 • ۲۵۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۶۰
 • ۲
 • مازندران / چمستان
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا چمستان اقساطی

 • ۲۶۰
 • ۲
 • جنگلی
 • ۱۴۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان / کاردگرکلا
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا شمال

 • ۱۰۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۵۵۰
 • ۴
 • مازندران / رویان / وازیوار
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در نور

 • ۳۸۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۵۰
 • ۲
 • مازندران / نور / دارجار
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در ایزدشهر

 • ۳۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۴۰
 • ۱
 • مازندران / ایزدشهر
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در نور

 • ۴۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۲۹۰
 • ۱
 • مازندران / نور / گنج یاب
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در نوشهر

 • ۵۰۰
 • ۵
 • جنگلی
 • ۳۰۰
 • ۳
 • مازندران / نوشهر
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا شمال

 • ۲۵۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۳۰
 • ۲
 • مازندران / چمستان
۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا چمستان

 • ۲۵۰
 • ۲
 • جنگلی
 • ۱۵۰
 • ۳
 • مازندران / چمستان / سنگینده
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا چمستان

 • ۳۵۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۵۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان / سعادت آباد
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا استخردار در چمستان

 • ۳۵۰
 • ۱
 • جنگلی
 • ۱۲۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان / اسپی کلا
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در چیلک

 • ۴۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۶۰
 • ۱
 • مازندران / نوشهر / چیلک
۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در چمستان

 • ۳۰۰
 • ۲
 • جنگلی
 • ۱۳۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان / آهودشت
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا شمال

 • ۶۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۰۰
 • ۴
 • مازندران / چمستان
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا چمستان

 • ۵۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۲۴۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا جاده جنگلی ایزدشهر

 • ۳۳۰
 • ۲
 • جنگلی
 • ۱۴۰
 • ۲
 • مازندران / ایزدشهر
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا باغ در چمستان

 • ۳۵۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۵۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در چمستان

 • ۴۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۲۲۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان / سعادت آباد
۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا شمال

 • ۲۷۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۵۰
 • ۳
 • مازندران / نوشهر
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در چمستان

 • ۳۳۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۲۲۰
 • ۳
 • مازندران / چمستان / باریکلا
۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در امیرآباد چمستان

 • ۵۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۲۴۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان / امیرآباد
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ويلا باغ چمستان

 • ۷۵۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۰۰
 • ۳
 • مازندران / چمستان
۱۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در چیلک

 • ۲۵۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۱۰۰۰
 • ۴
 • مازندران / نوشهر / چیلک
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا جنگلی چمستان

 • ۳۵۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۵۰
 • ۴
 • مازندران / چمستان / نعمت آباد
مشاهده همه املاک