مرتب سازی براساس:
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا نما رومی در چمستان

 • ۳۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۵۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان / نعمت آباد
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا جنگلی چمستان

 • ۵۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۰۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان / جوربند
۲۹۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ويلا ارزان رويان

 • ۲۳۰
 • ۲
 • جنگلی
 • ۱۲۰
 • ۱
 • مازندران / نوشهر / سیسنگان
۳,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا ساحلی سیسنگان

 • ۵۰۰
 • ۳
 • ساحلی
 • ۴۰۰
 • ۲
 • مازندران / نوشهر / سیسنگان
۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خر ید ویلا در نور

 • ۴۲۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۰۰
 • ۱
 • مازندران / نور
۳۵۰ تومان قیمت کل

خريد ويلا اقساطي

 • ۳۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۱۵۰
 • ۲
 • مازندران / چمستان / نصرت آباد
۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در نوشهر

 • ۴۵۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۰۰
 • ۱
 • مازندران / نوشهر / سیسنگان
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا شهرکی در رویان

 • ۳۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۲۵۰
 • ۱
 • مازندران / رویان
۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا ساحلی

 • ۲۴۰
 • ۳
 • ساحلی
 • ۲۴۰
 • ۲
 • مازندران / رویان
۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در رویان

 • ۱۰۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۴۰۰
 • ۳
 • مازندران / رویان / وازیوار
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا استخردار در رویان

 • ۵۰۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۴۲۰
 • ۲
 • مازندران / رویان
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا در رویان

 • ۳۵۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۲۰
 • ۱
 • مازندران / رویان
۱,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

خرید ویلا رویان

 • ۴۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۰۰
 • ۱
 • مازندران / رویان / وازیوار
۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا چمستان

 • ۲۵۰
 • ۲
 • جنگلی
 • ۱۳۰
 • ۱
 • مازندران / چمستان
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا در شمال

 • ۳۸۰
 • ۴
 • جنگلی
 • ۳۸۰
 • ۲
 • مازندران / رویان / ونوش
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل

ویلا شهرکی در حسن آباد رویان

 • ۴۰۰
 • ۳
 • جنگلی
 • ۲۸۰
 • ۱
 • مازندران / رویان / حسن آباد