مرتب سازی براساس:

فروش ویلا ۳۲۰ متری چمستان

 • سنگینده, مازندران
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 7 ماه پیش توسط آریانا فراهانی

فروش ویلا ۳۷۰ متری اقساطی چمستان

 • آهودشت, مازندران
۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 7 ماه پیش توسط آریانا فراهانی

فروش ویلا نیم پیلوت چمستان

 • سنگینده, مازندران
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 7 ماه پیش توسط مهندس کیانی

ویلا دوبلکس شمال چمستان

 • نعمت آباد, مازندران
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 7 ماه پیش توسط جهان

فروش ویلا ۳۴۰ متری چمستان

 • آهودشت, مازندران
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط آریانا فراهانی

فروش ویلا ۳۸۰ متری چمستان

 • نعمت آباد, مازندران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط آریانا فراهانی

فروش ویلا ارزان در شمال

 • آهودشت, مازندران
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط میلاغلامی

فلت ۷۰۰متری استخردار

 • آهودشت, مازندران
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط نازلی میلانی

نیم پیلوت ۳۵۰متری جنگلی

 • آهودشت, مازندران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط نازلی میلانی

ویلا دوبلکس ۴۰۰متری

 • نعمت آباد, مازندران
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط نازلی میلانی

فروش ویلا شهرکی ارزان چمستان

 • آهودشت, مازندران
۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط آریانا فراهانی

خرید ویلا زیر قیمت چمستان

 • مازندران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط مهتاب کثیری

خرید ویلا ارزان چمستان

 • آهودشت, مازندران
۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 9 ماه پیش توسط مهتاب کثیری

ویلا در سعادت آباد

 • سعادت آباد, مازندران
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط صمیمی

ویلا چمستان جنگلی

 • مازندران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط خانم مهرگان

ویلا چمستان شهرکی ارزان قیمت

 • مازندران
۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط مینا ندایی

ویلا ۷۵۰ متری در شمال

 • مازندران
۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط رویارویان

خرید ویلا در چمستان

 • مازندران
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط رویارویان

ویلا جنگلی شمال

 • جوربند, مازندران
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط azinkozegar

خرید ویلا اقساطی چمستان

 • نعمت آباد, مازندران
۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط خانم ازهاری

خرید ویلا چمستان

 • نعمت آباد, مازندران
۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط مهتاب کثیری

خرید ویلا در شمال

 • نعمت آباد, مازندران
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط احمدیان

ویلا در چمستان

 • آهودشت, مازندران
۲۷۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط احمدیان

ویلا چمستان

 • مازندران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 9 ماه پیش توسط مینا ندایی

ویلا جنگلی در جاده دریا ایزدشهر

 • سنگینده, مازندران
۴۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 9 ماه پیش توسط احمدیان

ویلا چمستان دوبلکس شهرکی

 • مازندران
۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 9 ماه پیش توسط مینا ندایی

ویلا چمستان شهرکی

 • دارکلا, مازندران
۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 9 ماه پیش توسط رزا ثابتی

خرید ویلا در چمستان

 • مازندران
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 9 ماه پیش توسط azinkozegar

فروش ویلا نور

 • باریکلا, مازندران
۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 9 ماه پیش توسط خانم ذاکری

فروش ویلا در چمستان

 • نعمت آباد, مازندران
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 9 ماه پیش توسط آریانا فراهانی