مرتب سازی براساس:

خرید ویلا سیسنگان

 • سیسنگان, مازندران
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 2 هفته پیش توسط احمدیان

ویلا در نوشهر

 • ملکار, مازندران
۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 2 هفته پیش توسط احمدیان

ویلا در ملکار نوشهر

 • ملکار, مازندران
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 2 هفته پیش توسط احمدیان

ویلا استخردار در نوشهر

 • مازندران
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 3 هفته پیش توسط احمدیان

ویلا نوشهر

 • سیسنگان, مازندران
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 3 هفته پیش توسط احمدیان

ویلا لوکس در شمال

 • مازندران
۵,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 4 هفته پیش توسط احمدیان

ویلا شمال ساحلی

 • مازندران
۳,۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 4 هفته پیش توسط احمدیان

ویلا شمال نوشهر

 • سیسنگان, مازندران
۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 4 هفته پیش توسط احمدیان

ویلا شمال استخردار

 • مازندران
۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 1 ماه پیش توسط احمدیان

ویلا نوشهر

 • سیسنگان, مازندران
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 1 ماه پیش توسط احمدیان

ويلاي جنگلی نوشهر

 • ملکار, مازندران
۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 1 ماه پیش توسط ميرباقري

ویلا ۲۲۰ دوبلکس شهرکی رویان

 • سیسنگان, مازندران
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 2 ماه پیش توسط سارا حسینی

ویلا ۲۷۰ متری در رویان

 • سیسنگان, مازندران
۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 2 ماه پیش توسط رزا ثابتی

خرید ویلا ۳۰۰ متری در نوشهر

 • چلندر, مازندران
۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 2 ماه پیش توسط املاک تاج

ویلا در سیسنگان نوشهر

 • سیسنگان, مازندران
۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 2 ماه پیش توسط املاک تاج

ویلا باغ نوشهر

 • مازندران
۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 2 ماه پیش توسط مهتاب کثیری