مرتب سازی براساس:

ویلا استخردار شهرکی سمت ساحل

 • ملکار, مازندران
۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 2 ماه پیش توسط مهندس باقری

ویلا استخردار در چمستان

 • مازندران
۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 2 ماه پیش توسط احمدیان

ویلا در رویان استخردار

 • مازندران
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 3 ماه پیش توسط احمدیان

خرید ویلا استخردار

 • مازندران
۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 4 ماه پیش توسط مهتاب کثیری

خرید ویلا استخردار مبله

 • مازندران
۳۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 4 ماه پیش توسط مهتاب کثیری

فروش ویلا استخردار چمستان

 • شهربند, مازندران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 4 ماه پیش توسط خانم ازهاری

ویلا ۵۰۰ متری در چمستان

 • مازندران
۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان پیش پرداخت
ارسال شده در 5 ماه پیش توسط احمدیان

ویلا شمال استخردار

 • سیسنگان, مازندران
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 5 ماه پیش توسط احمدیان

ویلا استخردار در رویان

 • مازندران
۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 7 ماه پیش توسط احمدیان

ویلا استخردار در رویان

 • مازندران
۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 8 ماه پیش توسط احمدیان

ویلا استخردار در رویان

 • مازندران
۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 9 ماه پیش توسط احمدیان

ویلا استخردار در رویان

 • مازندران
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 10 ماه پیش توسط احمدیان

ویلا استخردار نوشهر

 • سیسنگان, مازندران
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 10 ماه پیش توسط azinkozegar

ویلا استخردار در شمال

 • سیاهرود, مازندران
۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 10 ماه پیش توسط خانم ازهاری

خرید ویلا استخردار

 • ایزخورده, مازندران
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 10 ماه پیش توسط خانم ازهاری

ویلا استخردار در چمستان

 • اسپی کلا, مازندران
۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 10 ماه پیش توسط خانم ازهاری

ویلا شمال استخردار

 • مازندران
۴۱۵,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 11 ماه پیش توسط شیرین محمدی

ويلا استخردار نوشهر

 • چیلک, مازندران
۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 11 ماه پیش توسط خانم مهندس شكري

ویلا استخردار چمستان

 • مازندران
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 11 ماه پیش توسط مینا ندایی

ویلا استخردار در رویان

 • مازندران
۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 11 ماه پیش توسط مهندس سعادتی

ویلا استخردار شمال رویان

 • مازندران
۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 1 سال پیش توسط احمدیان

فروش ویلا استخردار در رویان

 • مازندران
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 1 سال پیش توسط احمدیان

خرید ویلا استخردار چمستان

 • مازندران
۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 1 سال پیش توسط احمدیان

خرید ویلا استخردار نوشهر

 • سیسنگان, مازندران
۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 1 سال پیش توسط احمدیان

ویلا استخردار در شمال

 • مازندران
۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 1 سال پیش توسط احمدیان

خرید ویلا استخردار چمستان

 • مازندران
۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 1 سال پیش توسط احمدیان

ویلا استخردار چمستان

 • مازندران
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 1 سال پیش توسط احمدیان

ویلا استخردار نوشهر

 • مازندران
۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰ تومان قیمت کل
ارسال شده در 1 سال پیش توسط احمدیان